Discutafel podcast on eco-friendly gardening & permaculture
63: Allotment gardening in UK and NL part 1

63: Allotment gardening in UK and NL part 1

November 28, 2019

Union_Jack_Britse_vlag_20x10.jpg 100% English episode! 

We're talking about past, present and future of allotment gardening in the UK and The Netherlands. 
What are similarities and differences, according to our UK podcast colleague Richard and 2 Dutch allotment holders? 
And we take a visit to Saskia's garden in garden park 'Ons Buiten'. 
Part 2 will be online on December 26, 2019. 
As always, you'll find more information in the shownote

62: Nationale Groendag 2019

62: Nationale Groendag 2019

November 21, 2019

Discureportage: impressie van Nationale Groendag 2019. Waaronder: 

  • workshop over samen tuinieren door AVVN 
  • workshop over klimaatadaptieve tuin door Gemeente Wageningen 

Discuslot: bekendmaking winnaars Discu-actie over vogels voeren! 

Zoals altijd vind je meer info en links in de shownote

61: Iris in de natuur en als cultivar

61: Iris in de natuur en als cultivar

November 7, 2019
  • Discukennis: 
    Iris was volgens oude verhalen de boodschapper van de goden. Maar het is natuurlijk ook een plantengeslacht. Ivonne schetst symboliek en botanische weetjes rond de lis. 
  • Discugesprek: 
    de wereld van kweekster Marianne Joosten draait rond cultivars van de Iris. Zij kweekt onder meer de blauwe of Duitse lis. En ze kan er geweldig over vertellen! 

Zoals altijd vind je meer info en links in de shownote.