Discutafel podcast on eco-friendly gardening & permaculture

36: Voedsel1000

February 22, 2019

Luister naar een reportage van Voedsel1000 op 19 februari 2019. Dit was een grote dialoog over de toekomst van Brabantse voedselsystemen. 
Hoe gaan we die op duurzame wijze inrichten? Een iets langere aflevering dan gebruikelijk. 
Zoals altijd vind je meer info en links in de shownote